Four Links

Four Links analysen kan på sin vis ses som et modsvar til Porters Five Forces analyse. Istedet for at tænke på alle spillerne og influenter i en branche som “forces” man skal kæmpe imod kan det være gavnligt for virksomheden at forsøge at opbygge nogle stærke netværk med de forskellige influenter. Four Links modellen illustrerer nogle af de “links” som en virksomhed bør analysere og bearbejde. Samarbejde mellem organisationen og andre i miljøet kan være vigtigt idet:

Det kan bidrage til at opnå langtidsholdbar konkurrencemæssig fordel.

  • Det kan åbne op for nye markeder og nye forretningsmuligheder.
  • Det kan give lavere omkostninger.
  • Det kan bidrage til holdbare samarbejder med parter udenfor organisationen.

Ifølge modellen kan de grundlæggende samarbejdsnetværk mellem organisationen og dets miljø belyses gennem 4 hovedområder:

  • Informal co-operative links and networks (uformelle kontakter og netværk).
  • Formal co-operative links (formelle netværk og links).
  • Complementators (komplementære organisationer).
  • Government links and networks (netværk og links med regeringen).

 

Ideen bag modellen er, at man analyserer både muligheder og trusler ved at deltage i forskellige typer netværk og opbygge stærke links.

 1: Muligheder og trusler fra “Informal co-operative links and networks”
Disse “links” og netværk er situationer hvor virksomheder og organisationer er sammen om et fælles mål uden en juridsk bindende kontrakt. Det kan tilfældigt eller aftalt. Det kan være gennem handelsforeninger, brancheforeninger mv. Et eksempel er Japan og Korea hvor netværk som Keiretsu og Chaebol giver en konkurrencemæssig fordel for dem som er indvolveret i netværket.

2: Muligheder og trusler fra “Formal co-operative links”
Disse “links” kan tage mange former, men er normalt bundet sammen på baggrund af en eller anden form for juridisk bindende kontrakt. De adskiller sig altså fra de uformelle links ved at være mere formelle og længerevarende. Disse links kan være f.eks. joint-ventures, alliancer osv.

3: Muligheder og trusler fra “Complementators”
“Complementators er de virksomheder hvis product ved brug også tilfører værdi til produkterne fra den virksomhed som analyseres. For eksempel er computer hardware produkter ikke meget værd uden software produkter, ofte produceret af andre virksomheder. Disse produkter komplementerer hinanden. Der kan være store fordele i at udvikle netværk og samarbejde med komplementære virksomheder. Ud af disse samarbejder kan begge virksomheder højne værdien af sine produkter, og der kan udvikles nye fælles produkter og services. Der kan være både muligheder og trusler ved sådanne samarbejder.

4: Muligheder og trusler fra “Government links and networks”
Disse links omhandler de kontakter og samarbejde mange virksomheder har med landets regerings regionale råd/politikere og tilhørende administration. Disse links kan være vigtige i forbindelse med lobbyisme. På samme tid kan kan regeringen være en stor kunde for virksomheden, f.eks. ved indkøb af militært udstyr, pharmaceuticals og it systemer.

 

Kritik af Four Links
Selvom Four Links modellen har sin berettigelse, synes den ikke at være lige så stærk, skarp og præcis som Porters Five Forces og andre konkurrenceanalyser. Netværk kommer og går, komplementære virksomheder kan blive uenige, alliancer kan gå i stykker og regeringer udskiftes. Modellen mangler derfor den simple ide om forhandlingskraft, konkurrencemæssige trussel og økonomiske logik som findes i Five Forces modellen.

fourlinks

Comments are closed