SWOT analyse

En SWOT analyse er et meget udbredt værktøj som virksomheder kan bruge til at identificerer og analysere sine stærke og svage sider(internt) samt de muligheder og trusler(eksternt) som eksisterer i markedet. Navnet kommer fra de engelske udtryk for styrker, svagheder, muligheder og trusler: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Analysen binder altså…

Læs mere…

Rogers Adoptionskurve

Hvis et nyt produkt er velfungerende, optimerer forbrugerens livskvalitet og i øvrigt er fornuftigt prissat, hvorfor købes det så ikke af alle kunder, når det bliver tilgængeligt? En stor del af svaret findes blandt andet i forskellen hos forbrugernes forskellige præferencer og den hastighed, hvormed de accepterer nye produkter. Nogle…

Læs mere…

Porters Værdikæde

Michael Porter lancerede Værdikæden (Valuechain) i 1985. Tesen bag værdikæden er at enhver organisation udfører en lang række aktiviteter som er kædet sammen for at skabe værdien i forretningen. Værdien af det produkt/service en virksomhed sælger skabes hele vejen gennem systemet, bl.a. indkøb, lagerstyring, service mv. Når alle disse aktiviteter…

Læs mere…

Porters Five Forces

I økonomisk teori er det fastslået at (risikojusteret) profit på lang sigt er konstant og lig 0 på tværs af virksomheder og brancher. I virkeligheden er dette dog sjældent tilfældet hvilket skyldes strukturen og styrkeforholdende i de forskellige brancher. Michael Porter har udviklet Five Forces modellen til at belyse 5…

Læs mere…

Porters Diamant

Michael Porter fremviste sin Diamant model i bogen “The Competetive Advantage of Nations” i 1990. Modellen omhandler ikke hvordan nationer kæmper, men hvordan virksomheder konkurrerer på et internationalt marked. Porter argumenterede for, at en virksomheds success i vis grad er afhængig af, hvordan hjemlandets karakteristika er. Virksomhedens konkurrencemæssige fordel er…

Læs mere…

PLC Kurven

Ligesom alle mennesker og dyr gør det, undergår produkter en udvikling fra fødsel over opvækst og modning for til sidst at dø. I løbet af denne udvikling gennemgår de enkelte produkter en række faser, som alle byder på forskellige forhold og udfordringer. Produktets samlede forløb gennem faserne kan sammenfattes i…

Læs mere…

PESTEL

PESTEL er en udvidet version af PEST Analysen. Ud over de 4 faktorer i PEST analysen (Political, Economic, Socio-Cultural og Technological) behandler PESTEL analysen også Environmental (Miljømæssige) og Legal (Lovmæssige) forhold i omverdenen. Især den miljømæssige vinkel er meget aktuel nu hvor hele verden er meget fokuseret på global opvarmning…

Læs mere…

PEST analyse

PEST er en model som bruges til at analysere forhold i det eksterne makro miljø som have indflydelse på den pågældende virksomhed. Analysen tager udgangspunkt i 4 områder: Political factors (Politiske forhold) Economic factors (Økonomiske forhold) Socio-Cultural factors (Sociale og kulturelle forhold. Holdninger, værdier mv.) Technological factors (Teknologiske forhold) Analysen…

Læs mere…

PARAMETERMIX – DE 7 P’er

Marketingmixet med 7 P’er er en udvidelse af De 4 P’er. Ud over de grundlæggende 4 P’er, Product, Price, Place og Promotion, behandler De 7 P’er også parametrene: People Physical Evidence Process Det udvidede marketingmix bruges hovedsageligt i forbindelse med analyse af servicevirksomheder og serviceprodukter. Serviceprodukter er mindre håndgribelige end…

Læs mere…

Parameter mix – de 4 P’er

Det klassiske marketingmix (parametermix) består af 4 variabler ved produktet som virksomheden kan kontrollere og justere. Disse variable justeres således at virksomheden differentierer sig fra konkurrenten og opfylder kundernes ønsker og behov på bedst mulig måde. De 4 parametre kaldes også “De 4 P’er”: Product Price Place (distribution) Pomotion (reklamer…

Læs mere…

Four Links

Four Links analysen kan på sin vis ses som et modsvar til Porters Five Forces analyse. Istedet for at tænke på alle spillerne og influenter i en branche som “forces” man skal kæmpe imod kan det være gavnligt for virksomheden at forsøge at opbygge nogle stærke netværk med de forskellige…

Læs mere…

Degree of Turbulence

Nogle virksomheder opererer i et meget uforudsigeligt og hurtigt skiftende miljø, mens andre virksomheder oplever et relativt stabilt miljø med god forudsigelighed og lang planlægningshorisont. Med Degree Of Turbulence (DOT) analysen kan virksomheden bedre fastlægge sine strategier, idet de modellen hjælper den til at tage miljøet og omgivelserne i betragtning.…

Læs mere…

BCG Matrix

BCG Matrix

BCG Matrix er en model som bruges i forbindelse med porteføljeanalyse. Inden vi kan gå igang med BCG Matrix er det hensigtsmæssigt først at forklare begrebet Strategic Business Unit, også kaldet en SBU. En SBU kan være virksomhedens produktgruppe, et enkelt produkt eller en hel afdeling i virksomheden, afhængig af virksomhedens…

Læs mere…

An Amazing responsive and Retina ready theme.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sed eleifend risus, sit amet porttitor massa. Ut vulputate felis at mauris ultrices sodales. Phasellus in leo ornare, vulputate purus eget, iaculis tellus. Donec sed laoreet orci. Praesent faucibus feugiat velit a iaculis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per…

Læs mere…