Porters Værdikæde

Michael Porter lancerede Værdikæden (Valuechain) i 1985.

Tesen bag værdikæden er at enhver organisation udfører en lang række aktiviteter som er kædet sammen for at skabe værdien i forretningen. Værdien af det produkt/service en virksomhed sælger skabes hele vejen gennem systemet, bl.a. indkøb, lagerstyring, service mv.

Når alle disse aktiviteter sættes sammen danner de værdikæden. Men Porter var også klar over, at ikke alle de udførte aktiviteter i værdikæden skabte reel værdi for kunden. Modellen er derfor en hjælp til at finde frem til en virksomheds styrker og kernekompetencer og udpege præcis de aktiviteter i virksomheden som skaber værdi for kunden og en konkurrencemæssig fordel. Kombinationerne af stærke værdiskabende aktiviteter i værdikæden bør efterstræbes at være unik for virksomheden.

En speciel kombination af værdikædens elementer (linkages) blier svær at kopiere/efterligne af andre konkurrerende virksomheder. På den måde skaber virksomheden en holdbar konkurrencemæssig fordel som det vil tage mange år for en konkurrende virksomhed at efterligne.

Det er vigtigt for enhver virksomhed at forøge deres værdiskabelse så meget som muligt. Hvis ikke produktet giver værdi for kunden, har virksomheden ingen eksistensberettigelse.

Værdikæden kan på den måde hjælpe virksomheden med at få svar på en lang række spørgsmål som f.eks.: 

 • Hvordan kan vi generere størst mulig værdi for kunden?
 • Er der aktiviteter, der ikke er værdiskabende, og som vi med fordel kan outsource til andre?
 • Er vi bedre end vores konkurrenter til at generere kundeværdi og producere effektivt?

 

Værdikæden er opdelt i 2 områder: Primære aktiviteter og Støtteaktiviteter.

De primære aktiviteter omfatter virksomhedens hovedaktiviteter som involverer den egentlige fremstilling af produktet. Støtteaktiviteterne underbygger primæraktiviteterne og strækker sig ofte over alle primæraktiviteterne.

 

Primære aktiviteter:

 • Indgående logistik
 • Produktion
 • Udgående logistik
 • Marketing og salg
 • Service efter salg
 • Støtteaktiviteter
 • Virksomhedens infrastruktur
 • Menneskelige ressourcer
 • Produkt- og teknologiudvikling
 • Indkøb/forsyninger

 

Herunder er listet nogle af opgaver under de enkelte dele af værdikæden:

Primære aktiviteter

 • Indående logistik: Bestilling, transport, modtagelse, langring og håndtering af input materialer.
 • Produktion: Aktiviteter forbundet med at omdanne inputs til det endelige produkt.
 • Udgående logistik: Aktiviteter forbundet med at få det endelige produkt ud til kunderne, herunder lagerstyring, transport, ordregennemførelse, distributionskæder og systemer.
 • Marketing og salg: Aktiviteter forbundet med at få kunderne til at købe produktet, herunder reklamer, prisfastsættelse og valg af salgskanaler.
 • Service efter salg: Aktiviteter til at øge eller fastholde produktets nytte og brugbarhed, herunder instruktion, kundesupport, reparationsservice, garantier, reklamationsbehandling.

 

Støtteaktiviteter

 • Virksomhedens infrastruktur: Hvordan fungerer virksomheden? Er der styr på tingene eller det et stort kaos. Punktet omfatter også virksomhedens finansielle styrke, evnen til at styre processer og kvalitet mv.
 • Menneskelige ressourcer og Human Resource Management: Aktiviteter i forbindelse med rekruttering, uddannelse, udvikling, motivering og belønning af medarbejdere. Herunder også om virksomheden har opbygget en stor viden.
 • Produkt- og teknologiudvikling: Inkluderer virksomhedens evne til at udvikle og innovere sine produkter og services samt produktionsmetoder, IT systemer, processer mv.
 • Indkøb og forsyninger: Aktiviteter i forbindelse med håndtering af indkøb af input til produktionen samt produkter og services til brug for hele organisationen (f.eks. computere, IT systemer, maskiner).

 

Kritik af Porters Værdikæde
Et af de svage punkter ved værdikæden i forbindelse med strategisk udvikling er, at værdikæden kun ser på allerede eksisterende “links” og værdier i værdikæden og er altså et billede af organisationens værditilførsel som det ser ud nu. Hvis man vil udvikle sin strategi og virksomhed vil det være nødvendigt at se ud over allerede eksisterende forhold og analysere hvilke områder man med fordel vil kunne arbejde med for at skabe nye unikke linkages (kombinationer) af værdiskabende aktiviteter.

Derudover må det nævnes at modellen er udviklet i industrialderen og er derfor primært tilpasset større produktionsvirksomheder. Modellen vil derfor i sin originale form ikke give meget mening for mindre virksomheder og servicevirksomheder som f.eks. ikke har nogen nævneværdig logistik, indkøb mv. (Tænk på en frisør, en advokat mv.). Såfremt man ønsker at bruge modellen til sådanne typer virksomheder vil det være nødvendigt med en tilpasning af elementerne i værdikæden.

Værdikæde, value chain

Værdikæde, value chain

Baggrundsviden om værdikæden:
Michael Porter fik bl.a. inspiration til sin værdikæde fra en artikel skrevet fra konsulenthuset Mckinsey, udgivet allerede i 1980. Artiklen omhandlede virksomheders muligheder for at opnå og fastholde cost advantage (konkurrencemæssig fordel grundet lavere omkostninger end konkurrenter). Porter henviser i sin bog fra 1985 til denne artikel, Strategic Choice and Resource Allocation (Gluck). Den oprindelige model ser således ud:

mckinseyvaluechain

Kilder:

 • Competitive Advantage, Michael Porter, 1985
 • Strategic Choice and Resource Allocation, Fred Gluck, 1980

Comments are closed