Parameter mix – de 4 P’er

Det klassiske marketingmix (parametermix) består af 4 variabler ved produktet som virksomheden kan kontrollere og justere. Disse variable justeres således at virksomheden differentierer sig fra konkurrenten og opfylder kundernes ønsker og behov på bedst mulig måde.

De 4 parametre kaldes også “De 4 P’er”:

 • Product
 • Price
 • Place (distribution)
 • Pomotion (reklamer og branding)

Virksomheden skal altid justere og tilpasse de 4 parametre i overensstemmelse med hinanden. Det vil for eksempel være uhensigtsmæssigt (og tabsgivende) at lave et dårligt produkt og prissætte det meget højt (Product/Price). Ligeledes vil man nok ikke få held med at lave et meget dyrt produkt i topkvalitet (f.eks. B&O) og derefter sælge det gennem Aldi butikker (Product/Place.)

Parametrerne Price og Promotion kan virksomheden justere på relativt kort sigt mens det tager noget længere tid at ændre produktet og distributionen.

 

Product
Product omhandler selve det produkt eller den service virksomheden tilbyder. Derudover omfatter denne parameter også service og support i forbindelse med kundens køb og brug af produktet. Herunder er listet nogle af de beslutninger der skal tages om produktet:

 • Produktegenskaber
 • Kvalitet
 • Sikkerhed
 • Design
 • Indpakning
 • Garantier
 • Service og Support
 • Mulighed for bortskaffelse

 

Price
Her skal virksomheden fastsætte en passende prisstruktur i overensstemmelse med produktet egenskaber og den ønskede positionering. Der skal blandt andet tages stilling til følgende:

 • Salgspriser
 • Pris i forhold til konkurrenter
 • Pris strategi (Penetration, skimming mv.)
 • Rabatter og tilbud
 • Finansiering
 • Muligheder for leasing
 • Betalingsbetingelser

 

Place (Distribution)
Her handler det om at gøre produktet tilgængeligt for de rigtige kunder på de rigtige steder og tidspunkter.

 • Distributionskanaler
 • Markedsdækning (Intensiv, Selektiv eller Eksklusiv)
 • Pris strategi (Penetration, skimming mv.)
 • Lokationer
 • Placering i butikker
 • Logistik og distributionshåndtering
 • Tilgængelighed (Dag og nat alle dage? Kun i hverdage? Kun weekends?)

 

Promotion
Promotion omhandler reklamering og øvrig kommunikation med kunden med henblik på at afsætte produktet og opnå positive associationer. Beslutninger omkring promotion omhandler blandt andet:

 • Reklamer
 • Reklamestrategi
 • Personligt salg
 • Branding
 • PR
 • Markedsføringsbudget
 • Medier
 • Budskaber

 

Kritik af Marketingmix (De 4 P’er)
Konceptet opstod i 1950’erne og tager derfor udgangspunkt i en tid hvor fysiske produkter udgjorde en meget større andel af økonomien i forhold til serviceerhverv. Idag er sitationen omvendt (ihvertfald i vestlige i-lande). Derved er modellen mest brugbar i forbindelse med fysiske produkter og knapt så brugbar i forbindelse med mere komplekse serviceydelser.

Desuden får teorien kritik for at være for simpel og ikke tage nok hensyn til flere aspekter beslutningerne omkring et produkt/service. Der findes derfor mange forskellige udvidelser af modellen med flere parametre. Den mest kendte udvidelse er “De 7 P’er”. Denne udvidelse indeholder – ud over de 4 ovenstående – også People, Process og Physical Evidence.

 • People henviser til de medarbejdere som kunden møder og interagerer med i forbindelse med køb, brug og bortskaffelse af produktet.
 • Process omhandler selve processen ved køb, brug og bortskaffelse af produktet. (Nemt/besværligt, Hurtigt/Langsomt, mange/få muligheder)Derudover omfatter punktet også de aktiviteter og procedurer forbundet med at gøre produktet/servicen tilgængelig for køberen.
 • Physical Evidence omhandler de synlige og håndgribelige forhold omkring produktet. F.eks. butikkens indretning, renlighed mv.

marketingmix-4p

Comments are closed